Iwona Wyszkowska-Zatońska
Psychoterapia

"Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jakie jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę."

Virginia Satir

Psychoterapia
indywidualna

Zapraszam osoby dorosłe doświadczające cierpienia w sferze psychicznej, emocjonalnej, relacyjnej. Psychoterapia indywidualna pomaga uwolnić się od dokuczliwych objawów w stanach depresji, lęku, problemach osobowościowych, poprawić relacje z ludźmi i z samym sobą, poprzez lepsze rozumienie własnego funkcjonowania. Stanowi drogę do samorozwoju i poprawy satysfakcji z życia.
Polega na indywidualnych regularnych spotkaniach z psychoterapeutą.

Sprawdź >>>

Terapia
małżeństw i par

Zapraszam osoby pozostające w związkach małżeńskich lub partnerskich. Pacjentem jest tutaj para oraz relacja między partnerami związku a nie poszczególnymi osobami. Celem terapii jest pomoc partnerom w nawiązaniu dialogu, lepszym rozumieniu siebie i reagowaniu na wzajemne potrzeby. Powodem zgłoszenia mogą być różne kłopoty w relacji, np. wzajemne oddalenie, poczucie niezrozumienia, zdrada, choroba, problemy seksualne, trudności w kontaktach z rodziną pochodzenia itd. Spotkania odbywają się w obecności obojga małżonków.

Sprawdź >>>

Psychoterapia
młodzieży pow. 16 r.ż

Okres dorastania jest wyzwaniem rozwojowym, to czas burzliwych przemian w ciele, psychice, życiu nastolatków. Na drodze młodych osób często pojawiają się problemy, wobec których młodzież oraz ich rodzice są bezradni (np. depresja, myśli i próby samobójcze, zaburzenia odżywiania, kłopoty w relacjach z rówieśnikami i rodzicami). Wówczas profesjonalna pomoc w rozwoju pomaga pokonać trudności i sprzyja zdrowemu wzrastaniu.

Sprawdź >>>

Konsultacje
rodzicielskie

Skierowane są do rodziców, którzy poszukają porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z wychowywaniem i rozwojem dziecka. Martwią się o zachowanie swoich dzieci, nie rozumieją ich reakcji, mają kłopot z kontrolą własnych emocji w odpowiedzi na zachowanie dziecka. W ramach konsultacji rodzicielskich można uzyskać wsparcie w budowaniu lepszego porozumienia z dzieckiem, wypracować korzystne formy działania sprzyjające rozwiązaniu trudnej sytuacji.

Sprawdź >>>

Interwencja
kryzysowa

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc obejmująca od jednego do kilkunastu spotkań, których czas trwania zależy od potrzeb klienta. Stosowana jest w nagłych przypadkach, gdy zdarzy się sytuacja stresowa przekraczająca nasze dotychczasowe umiejętności psychicznego radzenia sobie (np. wojna, napaść, nagła choroba, niespodziewana utrata kogoś bliskiego). Stanowi tzw. pierwszą pomoc emocjonalną i obejmuje działania mające na celu przywrócenie równowagi u danej osoby.

Sprawdź >>>

Konsultacje
psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to pierwsza rozmowa z psychologiem o doświadczanych przez pacjenta problemach oraz jego sytuacji życiowej. Zwykle ma na celu określenie czy pomoc jest potrzebna i jakiego rodzaju. Może też służyć postawieniu diagnozy, uzyskaniu informacji o nurtujących pacjenta tematach, np. wychowawczych, zawodowych, związkowych, może być wstępem do psychoterapii. Zwykle obejmuje od jednego do kilku spotkań.

Sprawdź >>>

O MNIE

Nazywam się Iwona Wyszkowska-Zatońska, z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia, terapię małżeństw i par oraz konsultacje rodzicielskie.
W 2003 r uzyskałam tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2009 r ukończyłam szkołę psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu Opta w Warszawie. Szkolenie przygotowało mnie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, pracy z parami oraz rodzinami. Odbyłam staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii WL UJ CM w Krakowie pod kierunkiem Prof. B. de Barbaro. Szkoliłam się także w pracy z parami w nurcie Ericsonowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na różnych oddziałach w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, m.in. w Poradni Psychologicznej Terapii Rodzin (2005 - 2018). Pracowałam także w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy.

Obecnie pracuje w poradni zdrowia psychicznego i prowadzę prywatny gabinet.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Jestem zamężna, mamy troje dzieci.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to przede wszystkim profesjonalna pomoc psychologiczna w formie rozmowy klienta z terapeutą. Spotkania polegają na wzajemnym dialogu, określenia problemu i wypracowania właściwego rozwiązania. Psychoterapeuta wykorzystuje wiedzę nabytą w praktyce zawodowej, kursach, szkoleniach i dzięki zdobytemu doświadczeniu będzie potrafił pomóc klientowi poczuć się bezpiecznie i korzystniej w życiu codziennym.

Dla kogo jest psychoterapia?

Psychoterapia przynosi korzyść każdemu. Często klienci mają trudną sytuację życiową, są zagubione, nie radzą sobie z lękiem, niską samooceną, stresem. Mniejszy czy większy problem warto przeanalizować z terapeutą, gdyż to wykwalifikowany specjalista najlepiej rozumiejący trudności klienta i potrafiący ułożyć plan terapii. Psychoterapia skierowana jest również do osób w żałobie, w chorobie czy par z problemami w związku.

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra - czym się różnią?

Okazuje się, że różnice pomiędzy psychologiem, psychoterapeutą czy psychiatrą są znaczące. Bardzo istotną rolą są ścieżki kształcenia i kompetencje zawodowe. Psycholog przeprowadza diagnozę psychologiczną, wystawia opinie, orzeczenia, jednak nie ma uprawnień do farmakologii czy decyzyjności o przyjmowaniu leków czy zdolności pracy. Psychoterapeuta jest w stanie pomóc klientom z zaburzeniami osobowości, chorobą oraz w sytuacjach kryzysowych, stawia diagnozę, ale również nie może wypisywać żadnej farmakologii. Psychiatra natomiast jest lekarzem, który oprócz leczenia zaburzeń czy konsultacji może wypisywać lekarstwa, wystawiać zwolnienia, orzeczenia i inne zaświadczenia o zdrowiu psychicznym klienta.

Co to znaczy kompetentny psychoterapeuta?

Kompetentny psychoterapeuta to taki, który w głównej mierze kieruje się etyką zawodową. Następnie jest dobro klientów, empatia oraz profesjonalne kwalifikacje. Oczywiście studia podyplomowe, odbyte staże, szkolenia to nie koniec nauki psychoterapeuty. Osoba prowadząca terapię powinna stale rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, aby być na bieżąco, z najnowszymi standardami, dostosowywania metody pomocy psychologicznej do konkretnego klienta. Dodatkowo wzmacniane motywacji, cierpliwość, zrozumienie, tajemnica zawodowa i dostosowanie odpowiedniej terapii powinny być wizytówką każdego psychoterapeuty.

Jak przebiega pierwsza sesja?

Pierwsza sesja w gabinecie psychoterapeutyczny jest swego rodzaju konsultacją - wywiadem psychologicznym, gdzie specjalista podczas rozmowy z pacjentem stara się ustalić czym jest przeszkoda, jak sobie z nią poradzić i wspólnie poszukać najlepszego rozwiązania. Rozmowa z początku może mieć charakter swobodny, jednak trzeba pamiętać również o tym, że później pojawiają się trudniejsze pytania dotyczące problemu. Dodatkowo podczas trwania wizyty zazwyczaj ustalane są kolejne spotkania, ich częstotliwość, czy długość psychoterapii.

Jak długo może trwać psychoterapia?

Skuteczne psychoterapie mogą mieć bardzo dużą rozbieżność, czyli krótkoterminowe do kilku miesięcy, jak i długoterminowe nawet kilka lat. Najważniejsze jest to, żeby ustąpiły niepokojące objawy i nastąpiły zmiany w psychice klienta. Czas trwania terapii zależny jest również od postawionej diagnozy i ustalonego wspólnie celu. Bywa też tak, że po kilku konsultacjach nie ma kontynuacji w formie psychoterapii, gdyż często one pozwalają spojrzeć na swój problem z innej perspektywy.