Terapia małżeństw i par


Zapraszam osoby pozostające w związkach małżeńskich lub partnerskich. Klientem jest tutaj para oraz relacja między partnerami związku, a nie poszczególnymi osobami. Celem terapii jest zidentyfikowanie problemu, a później pomoc partnerom w nawiązaniu dialogu, lepszym rozumieniu siebie i reagowaniu na wzajemne potrzeby. Wspólnie odkrywamy co łączy klientów i co ich dzieli oraz skupiamy się na relacji dzielących tych dwoje ludzi. Powodem zgłoszenia mogą być różne kłopoty w relacji, np. wzajemne oddalenie, poczucie niezrozumienia, zdrada, choroba, problemy seksualne, ale również konflikty i obustronne wyrzuty. Spotkania odbywają się w obecności obojga małżonków i rozmowy zawsze prowadzone są wspólnie. Zalecam często swoim klientom zadania domowe, które mają robić razem. Jest to sprawdzony sposób na wykorzystanie i wdrożenie umiejętności, które opanowali podczas wcześniejszych spotkań. Czas terapii dostosowuje się indywidualnie do pary i do trudności w związku. Czasami wystarczy kilka sesji, żeby zrozumieć problem i go przerwać, w innym przypadku może być terapia kilkumiesięczna.

 

Cennik 
 
Terapia małżeństw/par

– czas trwania sesji – 60 min
– spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie
– na spotkaniu zawsze obecna jest para małżonków/partnerów
– okres trwania terapii – od kilku do kilkunastu miesięcy
– koszt spotkania – 180 zł