Interwencja kryzysowa


Interwencję kryzysową stosuje się u osób, które w wyniku nagłego i trudnego emocjonalnie zdarzenia w swoim życiu przeżywają ogromny stres, mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a nawet tracą poczucie kontroli. Ze swojej strony oferuję pomoc krótkoterminową obejmująca od jednego do kilkunastu spotkań, których czas trwania zależy od potrzeb klienta. Rozmowy często polegają na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowaniu lęku. Napad, nagła choroba, niespodziewana utrata bliskiej osoby, wypadek, przeprowadzka do innego miasta, strata lub podjęcie nowej pracy, to tylko niektóre przyczyny sytuacji kryzysowych, które przyczyniają się do zachwiania równowagi emocjonalnej. Przy interwencji kryzysowej pomoc udzielam możliwie jak najszybciej, żeby jak bezzwłocznie ustabilizować emocje i jak najszybciej podejmujemy działania mające na celu przywrócenie harmonii.